Samorząd Uczniowski

Przewodniczacy:

Hanna Pieśla kl. 6a

Zastępca  Przewodniczacego:

Adrian Gontar kl. 8a

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Klaudia Zielaskiewicz