Dyrektor Szkoły: Joanna Michalak

 


 

Wicedyrektor: Agata Kolatowicz