Regulamin dotyczący stroju i wyglądu ucznia

I. Obowiązujący strój szkolny.

1. Uczniowie zobowiązani są do noszenie stroju galowego na uroczystościach, imprezach szkolnych i spotkaniach, na których reprezentują szkołę.

Przez strój galowy rozumie się ubiór w tonacji biało – czarnej, biało – granatowej.

Dla uczennicy są to biała bluzka z długim lub krótkim rękawem zakrywającym ramiona i ciemna spódnica (nie krótsza niż do połowy uda) lub długie ciemne spodnie.

Dla ucznia są to biała koszula i długie ciemne spodnie.

2. Uczniowie zobowiązani są do noszenia stosownego stroju na co dzień. Strój ten powinien być estetyczny, bez ekstrawaganckich dodatków. Zabrania się noszenia ubiorów, ozdób i symboli sprzecznych z Konstytucją RP, godzących w zasady moralności i etyki, a także ozdób i przedmiotów niebezpiecznych dla samego ucznia oraz innych osób.

Strój nie może eksponować gołych ramion, brzucha, głębokich

dekoltów. Nie może także zawierać wulgarnych napisów i rysunków. Buty powinny być na niskim obcasie.

Na terenie szkoły uczeń nie może chodzić w nakryciu głowy (czapka, kaptur, chustka).

II. Wygląd ucznia.

1. Uczniowie zobowiązani są do dbania o swój estetyczny i schludny wygląd.

Przez schludny wygląd rozumie się:

a) chłopcy:

- czyste włosy, nie dopuszcza się ekstrawaganckich fryzur i kolorowych włosów,

- zabrania się tatuaży, piercingu i biżuterii,

- krótkie i czyste paznokcie,

b) dziewczęta:

- czyste włosy, nie dopuszcza się ekstrawaganckich fryzur i kolorowych włosów,

- zabrania się tatuaży, piercingu,

- dopuszcza się noszenie skromnej biżuterii,

- krótkie i czyste paznokcie w naturalnym kolorze,

- brak makijażu

- zabrania się noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia uczennicy lub innych uczniów, szczególnie długich wiszących kolczyków, ostrych bransolet.

III. Konsekwencje niestosowania się do powyższego regulaminu.

Naruszenie powyższych zasad może pociągnąć za sobą następujące konsekwencje:

- punkty ujemne zgodne z punktowym systemem oceniania zachowania,

- rozmowa ucznia z wychowawcą, z pedagogiem / dyrektorem szkoły,

- wezwanie do szkoły rodziców na rozmowę z wychowawcą, z pedagogiem / dyrektorem  szkoły,

- w sytuacjach drastycznych i notorycznie się powtarzających - wezwanie do szkoły rodziców na rozmowę z pedagogiem szkolnym w celu spisania kontraktu,

- obniżenie oceny z zachowania.