Zbiórka zużytych baterii i puszek aluminiowych

 

W trosce o czystość naszej planety uczniowie naszej Szkoły wiedzą, iż nie wolno wyrzucać do kosza zużytych baterii i puszek aluminiowych.Baterie zawierają szkodliwe substancje, który mogłyby przedostać się do gleby i wód gruntowych. Dlatego my zbieramy baterie i przekazujemy je do utylizacji. Baterie i akumulatory to odpady niebezpieczne dla środowiska, dlatego powinny być bezwzględnie zbierane do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników. Baterie zawierają metale ciężkie takie jak ołów, lit, mangan kadm i rtęć, które są szczególnie toksyczne dla naszego organizmu i nie ulegają neutralizacji czy redukcji. Warto pamiętać, że źle składowane zużyte baterie zatruwają glebę i wodę. Dla przykładu jedna bateria guzikowa do zegarka może skazić od 5-50 tysięcy litrów wody, a jeden "paluszek" na trwałe zanieczyszcza 1m3 ziemi.

Puszki aluminiowe w całości nadają się do ponownego przetworzenia i nie muszą trafiać na wysypiska śmieci. Odzysk aluminium z puszek prowadzić można w nieskończoność, nie powodując utraty jakości metalu.

Jeśli chcesz zapoznać się z regulaminem zbiórki kliknij tutaj