Statut Szkoły   pdf 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

 Regulamin ZFŚS         pdf

 

 

 

Załączniki:

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku   pdf   word

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku

dzieci i młodzieży

  pdf   word
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej   pdf   word

Wniosek o przyznanie pożyczki

na cele mieszkaniowe

  pdf   word
Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe   pdf   word
Oświadczenie w celu ustalenia dochodów   pdf   word

Wysokość dofinansowania do wypoczynku letniego i wycieczek organizowanych przez szkołę

 

  pdf    

Wysokośc dofinansowania do

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

  pdf    

Wysokość dofinansowania do

zapomogi zwykłej i losowej

  pdf    
Preliminarz   pdf    
Maksymalne kwoty udzielanej pomocy   pdf
Regulamin pracy komisji   pdf