WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

 

 

 LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO I KLASY NA ROK SZKOLNY 2024/2025 

 pdf

 

 LISTA OSÓB NIEPRZYJĘTYCH DO I KLASY NA ROK SZKOLNY 2024/2025 

pdf

 

 

 

 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

pdf

 

 

 LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

pdf


Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uczniów  do klas I na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego NABO.

Rodzic po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji dokonuje wydruku i wraz z dokumentem potwierdzającym spełnienie kryteriów , przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.

Rekrutacja do klas I

od  02.04.2024r. ( godz. 13.00)

do 31.05.2024r. ( godz. 16.00)

Wszystkie terminy i szczegóły zawarte zostały w Zarządzeniu  Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

pdf