Wykaz zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2020/2021

 

lp

Nazwisko i imię

Wykaz zespołów i kół

Dzień

Godz.

Sala

1.      

Bochenek Jacek

Koło żeglarskie

Śr

15:15

206

2.      

Bojkowski Artur

Koło rozwijające uzdolnienia - Koło sportowe

Pt

16:25

10

3.      

Butryn Anna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 4a

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 5a, 6ab

Koło rozwijające uzdolnienia - Koło matematyczne

Zajęcia kreatywne – matematyka 4a

Pt

Pt

Cz

Śr

8.55

8.00

8.00

11.40

201

201

201

201

4.      

Cegłowska-Lepszy Agnieszka

Psychoedukacyjne 1-3

Psychoedukacyjne 4-8

Zajęcia kreatywne – umiejętność wypowiedzi pisemnych 6a

Zajęcia kreatywne – umiejętność wypowiedzi pisemnych 6b

Pn

Śr

Wt

Cz

8:00

8:00

10:45

13:40

103

209

209

209

5.      

Grajczak Dagmara

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (5-7)

Pn

13:40

202

6.      

Kiersnowska Katarzyna

Terapia pedagogiczna 3a

Zajęcia kreatywne – umiejętność wypowiedzi pisemnych 3a

Wt

Pt

7:50

9:50

103

103

7.      

Kolatowicz Agata

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze język angielski (3-4)

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – Koło fizyczne

Zajęcia kreatywne – język angielski 3a

Pt

Pt

Pt

11:40

14:35

10:45

103

201

103

8.      

Kowanda Iwona

WDŻ I semestr:

4a

5a

6a

7a

8a

Cz

Pn

Cz

Cz

Pn

14.35

13.40

13.40

15.30

14.35

105

105

105

105

105

9.      

Michalak Joanna

Koło rozwijające uzdolnienia - Koło sportowe

Śr

12:40

115

10.   

Maciaszek Iwona

Terapia pedagogiczna 2a

Zajęcia kreatywne – umiejętność wypowiedzi pisemnych 2a

Wt

Śr

8.40

9.50

115

115

11.   

Niechwiadowicz Beata

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się - koło chemiczne

Cz

15.30

214

12.   

Pawelczyk Dorota

Terapia pedagogiczna 1a

Wt

8.45

112

13.   

Pietrzak Dorota

Zajęcia rozwijające uzdolnienia - Samorządność 4-8

Zajęcia rozwijające uzdolnienia - Samorządność 1-3

Cz

Pt

14.35

11.40

101

105

14.   

Suszczewicz Maria Jolanta

Zajęcia rozwijające uzdolnienia - Koło plastyczne

Pn

8.55 - 11.30

19

15.   

Reczka Rafał

Koło żeglarskie – 2h

Śr

16.00- 17.30

214

16.   

Stec Zbigniew

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - język polski kl. 4a i 6a

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - język polski kl. 5a i 6b

Zajęcia kreatywne – historia 5a

Wt

Wt

Wt

13.40

14.35

12.40

202

202

202

17.   

Sucharska Monika

Zajęcia kreatywne – język angielski 1a

Śr

8.00

112

18.   

Zielaskiewicz Klaudia

Zajęcia kreatywne – umiejętność wypowiedzi pisemnych 7a

Zajęcia kreatywne – umiejętność wypowiedzi pisemnych 7b

Zajęcia kreatywne – umiejętność wypowiedzi pisemnych 8a

Śr

Pn

Śr

14.35

09.50

13.40

206

206

206