Obchody Dnia Edukacji Narodowej były okazją do wręczenia nagród dla słupskich nauczycieli i pracowników oświaty. W tym roku odznaczeniami państwowymi zostało uhonorowanych 5 nauczycieli, 19 otrzymało najwyższeodznaczenie Komisji Edukacji Narodowej, 3 osoby otrzymały nagrodę ministra, 14 osób nagrodę kuratora a 50 osób zostało wyróżnionych nagrodą PrezydentMiasta Słupska. Dwie osoby otrzymały także tytuł Nauczyciela Roku.Wielkie gratulacje dla wyróżnionych nauczycieli z naszej szkoły - dlaDoroty Pietrzak i Artura Bojkowskiego którzy 15 października, w Pałacu Aureusw Słupsku zostali uhonorowani nagrodą Prezydenta Miasta Słupska. Znaleźli sięwśród szczególnie zasłużonych nauczycieli. Wyróżnienia wręczała samaPrezydent Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Dorota Pietrzak jestnauczycielką języka niemieckiego a Artur Bojkowski jest nauczycielem w naszejszkole wychowania fizycznego.

.
nagr2