ICIMHistoria ICIM

 

W roku szkolnym 2007/2008 w klasie nr 210 utworzono Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu można bezpłatnie korzystać z Internetu oraz z programów multimedialnych. Uroczystość oficjalnego otwarcia Centrum miała miejsce 18 marca 2008 r., została poprzedzone lekcją pokazową przeprowadzoną przez Dyrektora Szkoły Jana Wilda. W ceremonii wzięła udział Małgorzata Stenka - Kozłowska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty oraz pięcioosobowa delegacja partnerskiej szkoły z Chipiony w Hiszpanii i dyrektorzy słupskich szkół podstawowych. Natomiast uroczyście przecięła wstęgę Patrycja Czarnecka, uczennica klasy VI „c” – laureatka Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr”.

Formy wykorzystania ICIM

W ICIM odbywają się zajęcia kół zainteresowań (np. matematyczne, dyslektyczne, przyrodnicze, wyrównawcze, historyczne, biblioteczne, artystyczne, języka niemieckiego, dziennikarskie, poprawnej polszczyzny, polonistyczne). Nauczyciele korzystają z ICIM w celu: uzupełnienia dokumentacji szkolnej, opracowania pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, publikacji, przygotowania prac dyplomowych, promowania szkoły. W Centrum odbywają się projekcje filmów i klasowe prezentacje multimedialne.

 Regulamin ICIM

1. Z komputera mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej (z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych).

2. Komputery w bibliotece szkolnej służą do wyszukiwania informacji edukacyjnych oraz korzystania z multimediów dostępnych w czytelni.

3. Stanowiska komputerowe włącza, wyłącza oraz loguje czytelnika wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.

4. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza

5. Użytkownik podaje rodzaj wykonywanej czynności, w przypadku korzystania z Internetu - określa tematykę poszukiwanych informacji, dokonuje wpisu w zeszycie odwiedzin.

6. Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba.

7. Jednorazowo z komputera można korzystać do 1 godziny lekcyjnej (istnieje możliwość dłuższej pracy, jeżeli są wolne stanowiska).

8. NIE WOLNO! wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych; zapisywać dokumentów na dysku twardym, usuwać istniejących plików.

9. NIE WOLNO! włączać i wyłączać kabli zasilających, dokonywać zmian w już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.

10. Zabrania się posługiwania własnymi dyskietkami i płytami CD bez konsultacji z nauczycielem bibliotekarzem.

11. Zabronione jest wykonywanie czynności naruszających prawa twórców lub dystrybutorów oprogramowania.

12. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera na wyznaczony czas).

13. Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.

14. W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

Dziennik elektroniczny

synergia logo

Bezpieczne wakacje

bezpieczne wakacje 180 150

dla niepodległej1a

Polub nas!

facebook

Konto Rady Rodziców

92 1140 2004 0000 3302 7634 5255

Zaloguj

SKO

IMG 2266