REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły,a także rodzicom uczniów.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:
· wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe);
· czytając i przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma);
· wypożyczając lub przeglądając (komplety przekazane do dyspozycji nauczycielom).
3. Jednorazowo wypożyczyć można maksymalnie trzy książki (w tym jedną lekturę) na okres dwóch tygodni.
4. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można przedłużyć czas wypożyczenia książki.
5. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki najpóźniej trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
6. Czytelnik wypożycza książkę wyłącznie na własne nazwisko.
7. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
8. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną musi:
· odkupić taką samą książkę;
· oddać inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza;
· wpłacić za pokwitowaniem kwotę odpowiadającą aktualnej antykwarycznej cenie książki.
9. Klasy kończące szkołę oraz uczniowie i pracownicy odchodzący ze szkoły rozliczają się z biblioteką za pomocą karty obiegowej.

Księgozbiór jest rozmieszczony w następujących działach:

Lektury

Literatura piękna

 B      - baśnie, legendy i podania

 Bw   - bajeczki, wierszyki

 Ob    - opowiadania i powieści obyczajowe

 H      - opowiadania i powieści historyczne

 Pd    - poezja, dramat

 P      - podróże, przygody

 F      - powieści fantastyczne

 Prz   - opowiadania i powieści przyrodnicze

Literatura popularnonaukowa

 0 Dział ogólny

004 Informatyka i technika komputerowa

 2 Religia. Teologia. Religioznawstwo

 3 Nauki społeczne

 35. Administracja publiczna

 37. Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo

 39. Zwyczaje i obyczaje. Folklor

 5 Matematyka. Nauki przyrodnicze

 50 Ochrona przyrody. Nauka o środowisku

 51 Matematyka

 52 Astronomia

 53 Fizyka

 54 Chemia

 58 Botanika

 59 Zoologia

 6 Nauki stosowane

 61Medycyna

 62 Inżynieria. Technika

 63 Rolnictwo. Hodowla

 64 Gospodarstwo domowe

 68 Majsterkowanie

 7 Sztuka. Rozrywki. Sport

 72 Architektura

 74 Rysunek

 75 Malarstwo

 77 Fotografia. Kinematografia

 78 Muzyka

 796/799 Sport

 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze

 9 Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

 91 Geografia

 929 Biografie

 93/94 Historia

Dziennik elektroniczny

librus logo

Bezpieczne wakacje

bezpieczne wakacje 180 150

dla niepodległej1a

Polub nas!

facebook

Konto Rady Rodziców

92 1140 2004 0000 3302 7634 5255

Zaloguj

SKO

IMG 2266