NAUCZYCIELSKI PLAN NAUCZANIA

moduł bibliotecznego przysposobienia czytelniczo
– informacyjnego dla klas 1–8

Realizacja materiału przewiduje po 1 godz. dydaktycznej w klasach 1,
po 2 godz. dydaktyczne w klasach 2–8.

Przysposobienie czytelniczo – informacyjne Temat lekcji Treści z podstawy programowej Uwagi
Klasa 1

Biblioteka i jej zbiory. Czytelnia i wypożyczalnia. Zasady zachowania się w bibliotece. Poszanowanie książki.

Przygotowanie do dalszej edukacji.

 
Klasa 2

Uczeń w czytelni szkolnej. Czasopisma dla najmłodszych. Budowa wybranego czasopisma.

 

Uczeń w wypożyczalni szkolnej. Układ książek w bibliotece. Zasady korzystania ze zbiorów.

Doskonalenie umiejętności cichego i głośnego czytania. Podejmowanie prób głosowej interpretacji tekstów prozatorskich i poetyckich. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

 
Klasa 3

Budowa książki. Rola ilustracji. Spis treści.

 

Karta katalogowa a strona tytułowa na przykładzie książek dla dzieci. Podstawowe informacje.

Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Formowanie postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu.

 

Klasa 4

Katalog alfabetyczny. Elementy opisu karty katalogowej.

 

Jak korzystać z książek popularnonaukowych, na przykładzie encyklopedii i słowników?

Zdobywanie przez ucznia umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

 

Klasa 5

Katalog rzeczowy i jego budowa. Różnica między katalogiem alfabetycznym a rzeczowym.

 

Budowa książki popularnonaukowej.

Czytanie – rozumowanie, przetwarzanie tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy. Wpływanie na rozwój emocjonalny, intelektualny, moralny, uczestnictwo w życiu społecznym.

 

Klasa 6

Czasopismo jako źródło aktualnej wiedzy. Podział czasopism.

 

Kartoteka zagadnieniowa - opis bibliograficzny książki, artykułu.

Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym. Wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych..

 

Klasa 7

Dzieje książki.

 

Przydatne linki o książkach
i czytelnictwie.

Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym.

Wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.

 

Klasa 8

Źródła informacji o książkach.

 

Biblioteki w naszym rejonie.

Wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.

Poznanie innych bibliotek.

 

Dziennik elektroniczny

librus logo

dla niepodległej1a

Polub nas!

facebook

Konto Rady Rodziców

92 1140 2004 0000 3302 7634 5255

Zaloguj

SKO

IMG 2266