WYNIKI II KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  "ŁAJBA 2024"

 

KATEGORIA : KLASY 1-3

Lp Imię i nazwisko autora Imię i nazwisko opiekuna Szkoła Miejsce
 1 Julia Śleżyńska  Katarzyna Leończyk SP  Bierkowo I
 2 Michał Dargacz  Gabriela Rudnik   SP 33  Gdańsk II
 3 Maciej Kołcz  Iwona Sazon  SP 8 Słupsk III
 4 Bartosz Starczewski  Marzena Lange  SP 7  Lębork IV/wyróżnienie
5 Jan Pluto - Prondzinski  Anna Pluto-Prondzinska SP 3 Słupsk V/wyróżnienie
6 Jan Joński  Iwona Powideł  SP 1 Słupsk VI/wyróżnienie

 KATEGORIA : KLASY 4-8

 

Lp Imię i nazwisko autora Imię i nazwisko opiekuna Szkoła Miejsce
1 Dawid Śleżyński   Katarzyna Leończyk SP  Bierkowo  I
2 Nadia Prasowska   Iwona Powideł   SP 1 Słupsk  II
3 Kuba Kulesza   Paulina Synakowska  SP 10 Słupsk  III
4 Dawid Śleżyński  Katarzyna Leończyk SP  Bierkowo IV/wyróżnienie
5 Antonina Waseńczuk  Wioletta Małachowska  SP 3 Słupsk  V/wyróżnienie
6 Kuba Kulesza Paulina Synakowska  SP 10 Słupsk  VI wyróżnienie

 

 

 

Wyniki XXV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

ŁAJBA 2024

 

Dnia 8 kwietnia 2024 roku Komisja oceniła prace plastyczne nadesłane na konkurs.

Komisji przewodniczyła Urszula Jagodzińska – Prezes Stowarzyszenia ArtFriends w Słupsku.

Serdecznie zapraszamy wszystkie nagrodzone i wyróżnione osoby wraz z opiekunami na podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, które odbędzie się 

  18 kwietnia 2024 r., o godz. 9:00, w Słupskim Teatrze Rondo ul Niedziałkowskiego 5 Słupsk.

Gratulujemy laureatom, wyróżnionym i opiekunom!!!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Lista nagrodzonych uczniów znajduje się na stronie szkoły www.sp9.slupsk.pl w zakładce Łajba.

WYNIKI XXV KONKURSU PLASTYCZNEGO "ŁAJBA 2024"

 

KATEGORIA : KLASY 0-1

Lp Imię i nazwisko autora Imię i nazwisko opiekuna Szkoła Miejsce
 1 Hanna Szabelan- Krawczyk Wanda Kowalik MDK Słupsk I
 2 Monika Kokoszka Anna Dziedzic  SP 11  Słupsk II
 3 Lili Jinjolava Magdalena Golińska  SP Charnowo III
 4 Natan Cisło  Aleksandra Koszada SP Charnowo Wyróżnienie

 KATEGORIA : KLASY 2-4

 

Lp Imię i nazwisko autora Imię i nazwisko opiekuna Szkoła Miejsce
1 Pola Dolata  Małgorzata Kotłowska MDK Gdynia  I
2 Zuzanna Jasiewicz  G.Rudnik, M.Brodowska   SP 33 Gdańsk  II
3 Amelia Banasiuk  Marzena Lange   SP 7  Lębork  III
4 Julian Laskowski Gabriela Rudnik SP 33 Gdańsk  Wyróżnienie
5 Tomasz Olbras  Paulina Synakowska  SP 10 Słupsk  Wyróżnienie
6 Oliwia Wieczerzak  Magdalena Wilkowska  SP 3  Słupsk  Wyróżnienie

 

 

 KATEGORIA : KLASY 5-8

Lp Imię i nazwisko autora Imię i nazwisko opiekuna Szkoła Miejsce
1 Hanna Boksa Aldona Feszler Dom Kultury - Ustka I
2 Jaśmina Radko - Kalenik Paulina Synakowska SP 10 Słupsk II
3 Bartosz Spławski  Wioletta Miś - Górny  SP 3 Słupska III
4 Barbara Wilczyńska Aldona Feszler Dom Kultury - Ustka Wyróżnienie
5 Ada Michalak Tomasz Karwowski  SP 8 Słupsk Wyróżnienie
6 Kornelia Bengier Wanda Kowalik  MDK Słupsk Wyróżnienie
7 Milena Rudy  Wioletta Małachowska SP 3 Słupsk Wyróżnienie 

zycenia wielkanoc

 
wykrzyknik
Znamy już termin tegorocznej rekrutacji do I klas szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025. Rekrutacja rozpocznie się 15 maja i trwać będzie do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00. Natomiast rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, przygotowania wojskowego, wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, oraz oddziałów prowadzących szkolenie sportowe rozpocznie się 15 maja a zakończy 31 maja 2024 r. o godz. 15.00.
Szczegółowy terminarz można znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:
Jeśli pojawią się pytania/wątpliwości dotyczące rekrutacji, prosimy o kontakt ze szkolnym doradcą zawodowym Panią Dagmarą Grajczak-Mikłaszewicz.

  DRODZY RODZICE
W naszej szkole
obowiązują
STANDARDY
OCHRONY MAŁOLETNICH
To dokument stworzony do ochrony wszystkich dzieci przed krzywdzeniem.


Z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r.poz. 1606) zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie „o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich” (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.). Naczelnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim uczniom, dbałość o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i podejmowanie działań w ich jak najlepszym interesie.

STANDARTY OCHRONY MAŁOLETNICH

pdf

 

 

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uczniów  do klas I na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego NABO.

Rodzic po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji dokonuje wydruku i wraz z dokumentem potwierdzającym spełnienie kryteriów , przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.

Rekrutacja do klas I

od  02.04.2024r. ( godz. 13.00)

do 31.05.2024r. ( godz. 16.00)

Wszystkie terminy i szczegóły zawarte zostały w Zarządzeniu  Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

pdf

 

uwaga            

       TERMINY ZEBRAN POKAZOWYCH  

 

14 LUTEGO 2024 rok (środa) 

16.00 klasa 1a, 1b, 4a 

17.00 klasa 3a,3b, 4b 

15 LUTEGO 2024 rok (czwartek) 

16.00 – klasa 6b, 7a, 8a 

17.00 – klasa 5a, 6a, 8b  

21 lutego (środa) 

16.00 - klasa 2a 

 

Święta życzenia kartka choinka szyszka zielony Post na Facebooka

uwaga  

 

W DNIU 14 GRUDNIA ZAPRASZAMY RODZICÓW NA "DZIEŃ OTWARTY". JEST TO OKAZJA DO SPOTKANIA Z NAUCZYCIELAMI I OMÓWIENIA OSIĄGNIĘC EDUKACYJNYCH UCZNIÓW. NAUCZYCIELE DYŻURUJĄ W GODZINACH 17:00-18:00.