OFERTA SZKOŁY

 

  • Naszym uczniom oferujemy:

 

- naukę pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej

- opiekę logopedyczną

- opiekę pedagoga

opiekę świetlicową

- opiekę pielęgniarki szkolnej

- bezstresowe dzwonki

- korzystanie z bezpiecznego placu zabaw i boiska szkolnego

- zajęcia w sali zabaw wyposażonej w sprzęt rekreacyjno-sportowy

- naukę poprzez zabawę na dywanie interaktywnym

- naukę w salach wyposażonych w tablice interaktywne i pomoce dydaktyczne

- zajęcia rewalidacyjne

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia wyrównawcze

- nauka pływania i zajęcia fitness na 3 Falach

- zajęcia w bibliotece

- dodatkowe zajęcia języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej – 3 razy w tygodniu, bezpłatnie!!!

- różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i wspierających w nauce

- realizację innowacji pedagogicznych na lekcjach i kołach zainteresowań

- możliwość skorzystania z programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz darmowych produktów nabiałowych

- Lekki tornister - uczniowie mają możliwość zostawiania podręczników w klasie

- smaczne, domowe obiady w stołówce szkolnej

 

  • O NAS

 

- jesteśmy szkołą kultywującą tradycje marynistyczne

- pasowanie uczniów klas pierwszych oraz chrzest morski czwartoklasistów odbywają się nad morzem i w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce

- W szkole funkcjonuje Centrum Edukacji Morsko-Żeglarskiej, w ramach którego działa Międzyszkolny Klub Żeglarski Ώ 9, który oferuje naukę żeglowania na łódkach typu Optimist i dodatkową lekcję na pływalni

- działa Wodniacka Drużyna Harcerska „Bliza”