Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uczniów  do klas I na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego NABO.

Rodzic po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji dokonuje wydruku i wraz z dokumentem potwierdzającym spełnienie kryteriów , przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.

Rekrutacja do klas I

od  02.04.2024r. ( godz. 13.00)

do 31.05.2024r. ( godz. 16.00)

Wszystkie terminy i szczegóły zawarte zostały w Zarządzeniu  Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

pdf