kolorowe logo

 

 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego ogłasza rekrutację uczestników projektu
„Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica”W ramach Działania 03.02.Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
w dniach od 01.09.2021 do 30.06.2023.W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 9
w Słupsku.

Rekrutację prowadzi szkolny koordynator
(Artur Bojkowski)

 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI    word

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

1.  Formularz zgłoszeniowy dla ucznia uczennicy  word

 

 2 Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela  word

 

3 Deklaracja dla dziecka – ucznia/uczennicy  word

 

4 Deklaracja dla nauczyciela  word

 

5 Oświadczenie uczestnika projektu RPO word

 

6 Oświadczenie uczestnika projektu centralny systemword

 

7 Oświadczenie o rezygnacji udziału w Projekcieword

 

8 ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA PROJEKTUword