Akty prawne

Statut Szkoły   pdf
Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły 2019/2020
  pdf
Szkolny Program Profilaktyczny 2017 - 2025
  pdf
Plan pracy szkoły 2019/2020
  pdf
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych  
  pdf

 

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

 Regulamin ZFŚS         pdf  

 

Załączniki:

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku   pdf   word

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku

dzieci i młodzieży

  pdf   word
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej   pdf   word

Wniosek o przyznanie pożyczki

na cele mieszkaniowe

  pdf   word
Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe   pdf   word
Oświadczenie w celu ustalenia dochodów   pdf   word

Wysokość dofinansowania do wypoczynku letniego i wycieczek organizowanych przez szkołę

 

  pdf    

Wysokośc dofinansowania do

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

  pdf    

Wysokość dofinansowania do

zapomogi zwykłej i losowej

  pdf    
Maksymalne kwoty udzielanej pomocy   pdf

 

 

Dziennik elektroniczny

synergia logo

Bezpieczne wakacje

bezpieczne wakacje 180 150

dla niepodległej1a

Polub nas!

facebook

Konto Rady Rodziców

92 1140 2004 0000 3302 7634 5255

Zaloguj

SKO

IMG 2266