2 lutego 2022r. odbyło się zdalne zebranie pokazowe w klasie 8a za pośrednictwem platformy Teams. Prowadziła je wychowawczyni, Anna Butryn. Uczestniczyli w tym zebraniu rodzice uczniów tej klasy i nauczyciel matematyki Anna Piechowska. Na początku zebrania pani Ania Butryn podziękowała rodzicom za uczestnictwo w zebraniu podsumowującym pierwszy semestr. Wspomniała o próbnym egzaminie ósmoklasisty. Udostępniła wszystkim obecnym na zebraniu prezentacje multimedialną. Na początku pokazała jak wyglądała klasyfikacja na przełomie lat od klasy 5 do 8 , przedstawione zostały średnie klasowe na przełomie lat uzyskane w pierwszym semestrze. Najlepsi uczniowie w klasie to Arianna Raczyńska i Wauter Martyna. Na przełomie lat zostało wyświetlone ile uczniów w klasie było z daną średnią. Klasa 8a uzyskała 4 miejsce w szkole pod względem frekwencji. W klasie 8a jest ośmiu uczniów ze wzorowym zachowaniem. W tej klasie trzech uczniów otrzymało stypendia przyznane przez Rade Pedagogiczną. Dwa stypendia naukowe przyznane zostały Arianie Raczyńskiej i Martynie Wauter. Trzecie stypendium to stypendium sportowe, które otrzymał Kacper Taczała. Później pokazane zostały wydarzenia klasowe, konkursy w których uczniowie brali udział, pojawiła się informacja w jakich zajęciach dodatkowych uczniowie brali udział w I semestrze. Na sam koniec została wyświetlona prezentacja przygotowana przez uczniów tej klasy. Każdy uczeń napisał o sobie w jakim konkursie brał udział, z czego ma najlepsze oceny, co musi poprawić w drugim semestrze, co najlepiej się podobało, co odbyło się w klasie, gdzie było wyjście. Rodzice zadali pytanie dotyczące próbnego sprawdzianu ósmoklasisty.

Anna Piechowska

 

MicrosoftTeams image 34MicrosoftTeams image 35MicrosoftTeams image 39