„Rejs po wiedzę…” to skrócona nazwa dużego projektu, w którym m.in. nasza Szkoła bierze udział. Dwuletni projekt przewiduje szereg działań związanych z szeroko pojmowaną edukacją morsko - żeglarką. Jednym z projektowych działań są zajęcia pozalekcyjne z nawigacji na mapie morskiej. Uczestnicy zajęć przygotowują się na nich m.in. do udziału w Pomorskim Konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji. Trudno byłoby uczyć się nawigacji bez profesjonalnych map morskich. Na szczęście mogliśmy liczyć na pomoc i wsparcie zaprzyjaźnionej ze szkołą partnera projektu - Fundacji Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” i pana kmdra ppor. rez. dr. Dariusza Kloskowskiego. Pan Dariusz podarował nam nieodpłatnie kilkadziesiąt map.  Mapy morskie nawigacyjne polskiego wybrzeża zasponsorowało nam również Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej dzięki uprzejmości szefa biura – kmdra Dariusza Kolatora. Otrzymane mapy służą uczniom ze słupskich szkół: SP4, SP8 oraz szkoły w Bierkowie do nauki nawigacji.  

Dziękujemy serdecznie darczyńcom – Ahoj