list 2

list 1

 10 listopada dziewczęta z klasy 8a wraz z ich opiekunem panią Katarzyną Sugier przygotowały apel z okazji 103 rocznicy odzyskania niepodległości. W apelu uczestniczyły klasy piąte, szóste, siódme i ósme.