rajd14rajd11rajd10rajd6rajd2rajd120 listopada 2021 r. odbył się XI Rajd Nadmorski zorganizowany przez PTTK Klub Turystów Pieszych „Mikołajek”. Do rajdu przystąpiło 6 szkół. Z naszej szkoły uczestniczyło 17 uczniów z kas: 2a, 4a, 5a, 6a i 7a pod okiem pani Małgorzaty Somionki i pani Anny Piechowskiej.

Nasza przygoda rozpoczęła się w miejscowości Poddąbie przez Dębową Górę, gdzie pieszo przebyliśmy 7,9 km do miejscowości Rowy. Wędrowaliśmy leśnymi ścieżkami w późnojesiennej szacie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pas pobrzeża na wschód od Ustki” szlakiem PTTK „Nadmorskim” (kolor czerwony) - odcinek Europejskiego Szlaku Dalekobieżnego E9 o długości około 5000 km. Towarzyszył nam szum morza a z wysokich klifów podziwialiśmy wzburzone fale morskie. Na mecie rajdu w lesie czekało na nas ognisko i pieczenie kiełbas.

Po posiłku odbył się międzyszkolny konkurs wiedzy o Morzu Bałtyckim. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy 7a - Oleksandra Kukharchuk i Uliana Pototska, które zajęły 3 miejsce. Tak więc dziewczęta „Gratulujemy”.

Każdy z nas otrzymał pamiątkowy znaczek rajdowy, a szkoła certyfikat uczestnictwa. Była to niesamowita przygoda oraz pozytywny wysiłek fizyczny dla dzieci i młodzieży, który w obecnych czasach jest im bardzo potrzebny. Cieszymy się, że pomimo złych prognoz pogodowych lekko nas pokropiło.

Anna Piechowska

Małgorzata Somionka