IMG_20201007_100740.jpg

 7 października uczniowie klasy Ia gościli na lekcji   funkcjonariuszkę Straży Miejskiej w Słupsku.   Podczas spotkania dzieci zostały uświadomione, jakie   niebezpieczeństwa mogą płynąć z kontaktu z obcymi   osobami. Łatwowierność i naiwność dziecka są często   przyczynami kłopotów, dlatego niezbędne jest   wyrabianie w dziecku odruchu nieufności wobec osób   nieznajomych . Celem spotkanie było uświadomienie   uczniom następujących kwestii:

 Nie przyjmowania od obcych jakichkolwiek prezentów   i słodyczy.

 Nie oddalania się z obcymi.

 Nie wsiadania do pojazdów kierowanych przez obcych.

 Nie otwierania drzwi obcym.

 Nie opowiadania o wyposażeniu domu – mieszkania,   sprzęcie technicznym itp.

Pierwszoklasiści dowiedzieli się również, jaka jest różnica między pracą policjanta a strażnika miejskiego. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze z aktywnym udziałem dzieci.

                                                                                                                 Dorota Pawelczyk