7„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. W tym roku hasłem przewodnim było : „Plastik? Rezygnuję, redukuję, segreguję!”. Nasza Szkoła od wielu lat włącza się do tej akcji. Sprzątamy zawsze teren w okolicach Szkoły.
Sylwia Siedlar