IMG 574113 października  uczniowie naszej Szkoły należący do 14 Słupskiej Wodnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Bliza” mieli swoje święto - uroczyste przyrzeczenie harcerskie. Ceremonię, prowadzoną przez druhnę Beatę Ryjewską poprzedzała gra terenowa, podczas której przyszli harcerze i harcerki musieli się wykazać różnymi umiejętnościami. Następnie na usteckiej plaży przy blasku płonącego ogniska, w obecności rodziców i świadków, przyrzekali m.in. być wiernym ojczyźnie i posłusznym prawu harcerskiemu. Każdemu przyrzeczeniu towarzyszyło motto „Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy”.

Beata Grądzka

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć