Czytanie dobrze działa na rozum i chroni od kataru!

Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi.

J.V. des Barreaux


Książka i możliwość czytania,
to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.

M. Dąbrowska


Książka jest przyjacielem, który nigdy nie oszukuje.

T. Bernard


Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić,
jak mało się wie.

M. Gogol


Skocz po rozum do głowy, wypożycz książkę.

Prawdziwi miłośnicy książek czytają je przez całe życie,
ale czytają coraz inaczej.

L. Marszałek


Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest księgozbiór.

T. Carlye


Nie ma książki tak złej,
żeby nie przyniosła jakiego pożytku.

Pliniusz Młodszy


Są książki, które się czyta. Są książki, które się pochłania.
Są książki, które pochłaniają czytającego.

M. Pruszkowska


Cóż może być bardziej cennego
od codziennych spotkań z mądrymi książkami.

L. Tołstoj


Wszystkie książki mówią.

J. Parandowski


Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca,
a dom, w którym jej nie ma - to czarny kryminał.

K. Makuszyński


Książka jest klapą do wentylacji umysłu.

S. Wróblewski


Książka - nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu,
domownik bez naprzykrzania.

I. Krasicki


Każdy z nas zna książkę jako pocieszycielkę w smutku,
towarzyszkę w samotności, lekarkę w chorobie - to jej triumf.

E. Orzeszkowa


Książki są jak ludzie, których wartość niepodobna rozeznać po stroju.

J. Parandowski


Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać.

A. Żółkowski


Są książki piękne jak kwiaty - i są książki pełne dojrzałości jak owoce.

M. Jastrun


Z książek wyrzuconych na wysypiska las nie wyrośnie.

E. Grabosz


Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się.

A. Puszkin


Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.

Monteskiusz


Nie trzeba wielkich mieć bibliotek, by przyjacielem książki zostać.

H. Łochocka


Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nikt zapału do książek nie ostudzi.

J. Kasprowicz


Kto czyta książki, żyje podwójnie.

Umberto Eco


Kto czyta ma piękne sny.


Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość.

M. Gorman


Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książek.

A. F. Modrzewski


Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci kim jesteś.

J. Iwaszkiewicz

Dziennik elektroniczny

librus logo

dla niepodległej1a

Polub nas!

facebook

Konto Rady Rodziców

92 1140 2004 0000 3302 7634 5255

Zaloguj

SKO

IMG 2266